Eindtermen & Methodes

Pictio hanteert:

o  Bloom's Taxonomie
o  TOTO
o  Eindtermen
 

Bloom's Taxonomie (herziene versie)

Bloom's Taxonomie is een model, waarmee u de kennis van uw leerlingen kunt testen. De vragen in Pictio-toetsen zijn geclassificeerd volgens de eerste vier lagen van Bloom's taxonomie*). Elke laag heeft een hogere moeilijkheidsgraad. Het idee daarachter is, dat leerlingen worden gestimuleerd in hun denk- en leerproces naarmate de vragen moeilijker worden. De vier lagen zijn:

 1. Kennis (Remember)
  Vraag betreft het herinneren en herkennen van termen, procedures, theorieën, etc. uit de leerstof.
  Voorbeeld: Wat betekent 1 MB?
   
 2. Inzicht (Understand)
  Vraag betreft het interpreteren, vertalen en extrapoleren van situaties die dicht bij de leerstof staan.
  Voorbeeld: Waarvoor dient computergeheugen?
   
 3. Toepassing (Apply)
  Vraag betreft het oplossen van situaties, die verder van de leerstof afstaan, door toepassing van abstracte principes en methodes.
  Voorbeeld: Hoe zou je met een tekstverwerker een presentatie maken en met een presentatieprogramma een tekstdocument?
   
 4. CT of Computational Thinking (Analyse & Evaluate)
  Vraag betreft het oplossen van een complex probleem door o.a. het probleem op te splitsen in kleinere delen, irrelevante dingen weg te laten en onderlinge relaties te herkennen.
  Voorbeeld: Hoe maak je met behulp van een spreadsheet een factuur, inclusief koppeling naar een klanten- en artikelbestand?

*) 2016 Interpreted version of Bloom's revised taxonomy
 

TOTO

Pictio werkt volgens TOTO: korte Theoretische uitleg gevolgd door een Opdracht, daarna weer een stukje Theorie gevolgd door een Opdracht etc. Deze methode werkt motiverend en stimulerend, omdat de leerlingen de leerstof in kleine stappen opnemen. Bovendien, doordat steeds wordt teruggegrepen op eerder behandelde leesstof en opdrachten, is snel te zien of zij de materie begrijpen.
 

Eindtermen

Pictio sluit aan bij de Eindtermen ICT zoals die zijn vastgesteld voor 2019 en daarna. Dat betekent o.a. een opzet van modules en keuzethema's, aangevuld met lesbrieven. Deze staan allemaal online, met uitzondering van modules 1 en 2: daarvan staat de leertekst in het boek Pictio Computer Science.

De modules, keuzethema's en lesbrieven dekken op termijn 100% van alle eindtermen af. U kunt hieruit zelf een mix samenstellen van de verplichte 70% die u dient te behandelen.

Het reactieformulier wordt verstuurd Het reactieformulier wordt verstuurd…

Onze excuses

Er ging iets mis. Probeer het a.u.b. nogmaals.

Bedankt voor uw inschrijving

U heeft een bericht ontvangen op het aangegeven e-mailadres om uw inschrijving te bevestigen.