Lesmateriaal van Pictio is alles behalve saai!

Met modules, keuzethema's en lesbrieven ondersteunt Pictio de ICT-lessen volgens de 2019-richtlijn van de SIO Vernieuwingscommissie Informatica havo/vwo. Modules 1 en 2 zijn bedoeld voor de onderbouw, modules 3-8 en de keuzethema's zijn voor de bovenbouw. HAVO-leerlingen kiezen twee keuzethema's, VWO-leerlingen kiezen vier keuzethema's.

Daarnaast zijn er de Pictio lesbrieven. Lesbrieven zijn aanvullend in te zetten op de Pictio-lesmethode, maar ook op andere lesmethoden. Elke lesbrief sluit aan op een of meer (sub)domeinen en behandelt een ICT-case uit de dagelijkse praktijk van een bedrijf in Nederland. De leerlingen worden aangezet om de case zelf op te lossen. Daarmee vormt elke lesbrief een aangename afwisseling van uw lesmethode, zonder dat uw jaarplanning hierdoor vertraging ondervindt en zonder hiaten in uw examenprogramma. Op de website vindt u steeds de laatste informatie over nieuwe en geüpdate lesbrieven.

Het lesmateriaal bereikt u via de tabs LEERLINGEN > COMPUTER SCIENCE.