Lesmateriaal van Pictio is alles behalve saai!

Met modules, keuzethema's en lesbrieven ondersteunt Pictio de ICT-lessen volgens de 2019-richtlijn in het voortgezet onderwijs. Modules 1 en 2 zijn bedoeld voor de onderbouw, modules 3-8 en de keuzethema's zijn voor de bovenbouw. HAVO-leerlingen kiezen twee keuzethema's, VWO-leerlingen kiezen vier keuzethema's.

Daarnaast zijn er de Pictio lesbrieven. Lesbrieven zijn aanvullend in te zetten op de Pictio-lesmethode, maar ook op andere lesmethoden. Elke lesbrief sluit aan op een of meer (sub)domeinen en behandelt een ICT-case uit de dagelijkse praktijk van een bedrijf in Nederland. De leerlingen worden aangezet om de case zelf op te lossen. Daarmee vormt elke lesbrief een aangename afwisseling van uw lesmethode, zonder dat uw jaarplanning hierdoor vertraging ondervindt en zonder hiaten in uw examenprogramma. Regelmatig verschijnen nieuwe lesbrieven. Bestaande lesbrieven worden waar nodig bijgewerkt om actueel te blijven. Op de website vindt u steeds de laatste informatie.

Snelle kennismaking (zonder account)

Het lesmateriaal bereikt u via Leerlingen > Computer Science.