Overzicht lesmodules

In de acht Pictio modules word je vertrouwd gemaakt met alle onderdelen van de ICT. Verdere verdieping is mogelijk met de lesbrieven en keuzethema's.

Module 1: Grondslagen1 - Introductie in Computer Science

Computer Science, je kunt er niet omheen. In elk vakgebied krijg je ermee te maken. Als gebruiker, wetenschapper, accountant, advocaat, ERP’er, CAD-specialist, UX-engineer etc. Maak kennis met het Internet of Things, embedded computers, robotica, domotica, encryptie, security, actuators, innovatie en…. gaming. In deze module bouw je je eigen 3D game en ga je op virtueel 'bezoek' bij innovatiebedrijven, hogescholen en universiteiten in Nederland. Module 1 bestaat uit drie hoofdstukken:

Hoofdstuk Array: Overal computers (pag. 8)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science'. De bijbehorende link's en opdrachten staan als 'oefentoets' op pictio.remindotoets. Uitleg over pictio.remindotoets, inloggen en het werken met deze module vind je in de linkerkolom onder de knop 'Uitleg Pictio'. Zorg dat je ingelogd bent en klik op onderstaande link 'Naar pictio.remindotoets':

Hoofdstuk Array: ICT, werk en studie (pag. 20)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science'. De bijbehorende link's en opdrachten staan als 'oefentoets' op pictio.remindotoets. Uitleg over pictio.remindotoets, inloggen en het werken met deze module vind je in de linkerkolom onder de knop 'Uitleg Pictio'. Zorg dat je ingelogd bent en klik op onderstaande link 'Naar pictio.remindotoets':

Hoofdstuk Array: Kennismaking met programmeren (pag. 34)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science'. De bijbehorende link's en opdrachten staan als 'oefentoets' op pictio.remindotoets. Uitleg over pictio.remindotoets, inloggen en het werken met deze module vind je in de linkerkolom onder de knop 'Uitleg Pictio'. Zorg dat je ingelogd bent en klik op onderstaande link 'Naar pictio.remindotoets':

Module 2: Grondslagen2 - Basiskennis ICT

De computer is nog niet zo oud, maar heeft toch al vier generaties achter zich. Deze module vertelt zijn levensverhaal, dat sterk gekoppeld is aan de ontwikkeling van de elektronica, van elektronenbuis via transistor naar IC en chip. In de computerindustrie draait het vooral om snelheid en miniaturisatie. Dus om steeds kleinere en snellere apparaten. Daar worden voortdurend nieuwe technologieën voor ontwikkeld.

Ook het internet is voortdurend in ontwikkeling. In deze module leer je hoe je met HTML en CSS een eenvoudige website programmeert en publiceert. Ook vertellen ervaringsdeskundigen hoe je slimmer kunt werken met de cloud, met cloud-apps, met een tekstverwerker, met een spreadsheet en met presentatiesoftware.

Hoofdstuk Array: Zo eenvoudig werkt een computer (pag. 48)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science' (pag. 48 en verder). De bijbehorende opdrachten en eindopdracht staan als 'oefentoetsen' op pictio.remindotoets. Zorg dat je ingelogd bent en klik op onderstaande link om naar pictio.remindotoets te gaan. Hier vind je ook de Pictio link's en Pictio videolink's uit het boek.

Uitleg over het werken met pictio.remindotoets vind je in de linkerkolom onder de knop 'Uitleg Pictio'.

Hoofdstuk Array: Geschiedenis ICT (pag. 62)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science' op pagina 62 en verder. Zorg dat je ingelogd bent en klik op een van de hyperlinks voor de bijbehorende opdrachten in de pictio.remindo oefentoetsomgeving:

Module 2 - H2 Geschiedenis ICT (hyperlink actief v/a mei 2019)
Module 2 - H2 Eindopdracht Hoofdstuk 2 (hyperlink actief v/a mei 2019)

Hoofdstuk Array: Netwerken en het internet (intro, pag. 87)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science' op pagina 87 en verder. Zorg dat je ingelogd bent en klik op een van de hyperlinks voor de bijbehorende opdrachten in de pictio.remindo oefentoetsomgeving:

Module 2 - H3 Netwerken en het internet (hyperlink actief v/a mei 2019)
Module 2 - H3 Eindopdracht Hoofdstuk 3 (hyperlink actief v/a mei 2019)

Hoofdstuk Array: Werken met productiviteitssoftware (pag. 109)

De leertekst van dit hoofdstuk vind je in het boek 'Pictio Computer Science' op pagina 109 en verder. Zorg dat je ingelogd bent en klik op een van de hyperlinks voor de bijbehorende opdrachten in de pictio.remindo oefentoetsomgeving:

Module 2 - H4 Werken met productiviteitssoftware (link actief v/a mei 2019)
Module 2 - H4 Eindopdracht Hoofdstuk 4 (link actief v/a mei 2019)

 

Module 3: Logica en algoritmen - volgt -

Hoe vindt Google in een fractie van een seconde zoekresultaten in miljarden internetpagina’s? Hoe sorteert een smartphone het adressenboek op alfabet? Waarom is elke streepjescode uniek? Het antwoord op dit soort vragen vind je met logica en algoritmiek, de basis van informatica. Bekijk bijvoorbeeld de volgende getallenreeks en vertel welk getal na de 6 moet volgen:
     2 4 6 ..
Door de getallenreeks uit te drukken in een logische formule, kun je de vraag beantwoorden: 8. De logica van de reeks is simpel: 'het nieuwe getal is het vorige getal plus 2, ga naar het volgende getal'. In computertermen heet zo'n formule een ‘algoritme’. Overigens was Ada Lovelace de eerste mens én de eerste vrouw die algoritmen toepaste op een computer.

In deze module raak je o.a. vertrouwd met: Turing machine, lambda calculus, predicate logic, datastructuren, fuzzy logic, sorteren, bubble sort, Boole’s algebra, logica en algoritmen, eindige procedures, eindige automaten, digitale schakelingen, (on)berekenbaarheid, top down, bottom up, talen en berekeningen, Hexadecimaal talstelsel, exponentiële complexiteit, polynomiale complexiteit, instructies in assembleertaal, AND, NAND, NOR, OR, EXOR etc.

Hoofdstuk Array: Logica en algoritmen 1 - volgt -

Leerteksten en opdrachten vind je op pictio.remindo. Zorg dat je ingelogd bent en klik op een van de hyperlinks om naar de pictio.remindo oefentoetsomgeving te gaan:

  • Module 3 - Hoofdstuk 1 Logica en algoritmen 1
  • Module 3 - Eindopdracht Hoofdstuk 1

 

Hoofdstuk Array: Logica en algoritmen 2 - volgt -

Leerteksten en opdrachten vind je op pictio.remindo. Zorg dat je ingelogd bent en klik op een van de hyperlinks om naar de pictio.remindo oefentoetsomgeving te gaan:

  • Module 3 - Hoofdstuk 2 Logica en algoritmen 2
  • Module 3 - Eindopdracht Hoofdstuk 2

Hoofdstuk Array: Logica en algoritmen 3 - volgt -

Leerteksten en opdrachten vind je op pictio.remindo. Zorg dat je ingelogd bent en klik op een van de hyperlinks om naar de pictio.remindo oefentoetsomgeving te gaan:

  • Module 3 - Hoofdstuk 3 Logica en algoritmen 3
  • Module 3 - Eindopdracht Hoofdstuk 3

 

Module 4: Programmeren - volgt -

Als een standaardapplicatie tekortschiet, kan een organisatie de app laten aanpassen of software op maat (laten) maken. In beide gevallen moet een programmeur regels met code schrijven. Het resultaat is een programma, dat qua bediening en functionaliteit precies past bij de processen van het bedrijf en de wensen van de werknemers en management. Programmeren doe je in een programmeertaal zoals C, C# en BASIC, Java, Visual Basic etc. C en BASIC zijn imperatieve programmeertalen, soms ook wel procedurele talen genoemd, d.w.z. dat het programma bestaat uit een reeks instructies die de computer een voor een in het geheugen uitvoert. Deze manier van programmeren is al heel oud en komt overeen met de manier waarop ook de processor werkt. Java, C# en Visual Basic zijn object georiënteerde programmeertalen (OOP). In OOP werk je met objecten, waarbij elk object een combinatie is van gegevens én instructies over hoe de computer die gegevens moeten verwerken (link naar module 4 volgt spoedig).

In Pictio Module 4 raak je vertrouwd met: imperatieve programmeertalen, object oriented programming (OOP), attributes & methods, classes/subclasses, begrijpen van bestaande programmacode, ontwikkelen van nieuwe programma’s, gebruiksinterface en heuristiek, programmeerparadigma’s, modulair programmeren, iteraties (herhalingen) en condities, sequenties (opeenvolgingen) en toekenning, beveiligingen, de nieuwste ontwikkelingen op programmeergebied en nog veel meer.

Module 5: Gegevens en informatie - volgt -

Ongetwijfeld heb je wel een stapel Donald Ducks, een bak Lego of een andere 'verzameling' van dingen, die iets met elkaar gemeen hebben. Stop je de gegevens van zo'n verzameling in je computer, dan kun je de gegevens sorteren, selecties maken, verbanden leggen etc. Stel, voor een sportclub houd je de gegevens van alle 1000 leden bij op kartonnen kaartjes in een 'kaartenbak'; volgens een vaste structuur noteer je van ieder lid naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc. De kaarten sorteer je op alfabet. Het nadeel van zo'n kaartenbak blijkt, als je voor het tienjarig bestaan van de club de drie jongste leden en de drie oudste leden wilt uitnodigen. Je moet dan één voor één alle kaarten uit de kaartenbak lichten, maar zouden de gegevens in een computerdatabase  staan, dan zijn die leden met één klik gevonden.
In deze module leer je databases bouwen in de rol van 'database developer' en informatiesystemen ontwikkelen in de rol van 'software architect' (link naar module 5 volgt spoedig).

Na het voltooien van deze module mag je je specialist noemen in: Microsoft Access, FileMaker of Oracle, query’s, relationele dabases, informatiesystemen, database management (DBMS), RDB en RDBMS, SQL / mySQL, PHP scripting, XML, OODB en OODBMS, cloud development, relationele databases, federated databases, DSM, gedistribueerde opslag, Computer Aided Software Engineering, de nieuwste database-ontwikkelingen etc.

Module 6: Samenwerken en plannen - volgt -

In een professioneel softwareontwikkelproject werken meerdere specialisten samen: programmeurs, mensen met verstand van interactie tussen mens en machine (usability), grafici, databases-architecten etc. Software ontwikkelen is teamwork, maar hoe werken die mensen samen? Hoe worden taken van eenieder afgebakend? Wie neemt de beslissingen? Wie is verantwoordelijk? Met speciale methodieken, zoals agile en scrum, deel je een groot softwareontwikkelproject op in deelprojecten en laat je meerdere specialisten ieder een deelproject voor zijn of haar rekening nemen. Elk deelproject bestaat uit: Analyse, Ontwerp, Implementatie (= bouw), Test, Transitie (=overdracht aan gebruiker) en Beheer (link naar module 6 volgt spoedig).

In deze module wordt ingegaan op: onderdelen van software ontwikkelproject, projectmatige aanpak, methodieken voor projectmatig werken, software ontwikkelmethodieken , requirements, watervalmethodiek, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, beperkingen van watervalmethodiek, Agile, Iteratieve ontwikkelmethodiek , Incrementele ontwikkelmethodiek, Lean, Lean manufacturing, Scrum, Scrum master, Product owner, Scrum board, Daily standup, Sprint, Review meeting, Burn-down chart, Kanban, Trello, Jira en meer

Module 7: Maatschappij en individu - volgt -

De industriële revolutie is overgegaan in een informatiegedreven revolutie. Die veranderin brengt tal van uitdagingen met zich mee voor onze maatschappij. Zo kun je nu virtuele werelden bezoeken zonder je huis te verlaten. Je kunt bankieren zonder naar de bank te moeten. Winkelen zonder een winkel binnen te gaan. En voor een nieuwe startup zamel je info en kapitaal in via crowd sourcing en crowd funding. Dankzij keteninformatisering kunnen organisaties en professionals met elkaar samenwerken en hebben zij bijvoorbeeld direct toegang tot jouw medische gegevens als je tijdens een ramp in een ziekenhuis belandt. Naast mooie kanten kent de maatschappij van nu ook minder mooie kanten. Denk aan de enorme informatiestromen, de constant binnenkomende social media berichten, je volle e-mailbox. Kan voor jou bestemde informatie in verkeerde handen terechtkomen? Kun je mensen nog wel vertrouwen, als je ze niet persoonlijk ontmoet? Is jouw privacy gewaarborgd als je op Facebook zit? Wat is waarheid en wat niet? Wie heeft het intellectueel eigendom van online teksten, video's en foto's? Hoe veilig is jouw geld op een online bankrekening? Ouderen hebben moeite met apparaten, cybercrime en cyberpesten maken steeds meer slachtoffers, de scheiding tussen werkelijkheid en virtualiteit vervaagt, winkelstraten raken leeg, beroepen sterven uit. Hoe sta jij in deze maatschappij en hoe ga jij er mee om? (link naar module 7 volgt spoedig).

Pictio module 7 behandelt topics als: informatiemaatschappij, informatie en onzekerheid, maatschappelijke aspecten van ICT, gezondheid en ICT, ethiek, informatierecht, cybercriminaliteit, grooming, privacy, groepsdynamica, keteninformatisering, ICT-disciplines in maatschappelijke context, waarheid en betrouwbaarheid, groepen en groupware, intellectueel eigendom, crowd funding, source funding etc.

Module 8: Security - volgt -

Miljoenen vertrouwelijke gegevens staan op servers: credit card gegevens, geheime documenten, contracten, financiële gegevens, testamenten etc. Die servers staan in verbinding met het internet. Jouw computer hangt ook aan het internet. Theoretisch zou je bij de geheime informatie kunnen komen, deze inzien, manipuleren en een virus kunnen planten of servers lam kunnen leggen. In de praktijk blokkeert een goede beveiliging de toegang. Maar voor een hacker is elke blokkade een uitdaging. Hackers zijn maar met één ding bezig: anoniem inbreken in beveiligde computersystemen. Voor de kick. Als je een hacker wilt dwarsbomen, moet je leren denken als een hacker. Hoe vindt hij computerlekken en 'back doors'? Hoe plant hij zijn malware, zoals een virus of een trojaans paard (trojan)? Hoe komt hij aan gebruikersnamen en wachtwoorden? In deze module leer je hackers te slim af te zijn. Je leert hoe je risico’s en bedreigingen in ICT-omgevingen herkent. En welke securitymaatregelen getroffen kunnen worden. Security wordt steeds complexer, de race tegen de hacker wordt steeds spannender (link naar module 8 volgt spoedig).

Na het volgen van Pictio module 8 weet je meer over: risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden, symmetrische en asymmetrische versleuteling, inbreuk op gedistribueerde gegevens, socio-technische maatregelen, trojans en andere virussen, sociale en menselijke factoren, netwerksecurity, protocol en adressering, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, wachtwoorden etc.