Het belang van M&O

Om leerlingen meer kennis te laten vergaren over economie en hen te laten ontdekken welke rol deze speelt binnen de maatschappij, ontwikkelt Pictio lesmateriaal voor het vak M&O. Jaarlijks stromen veel leerlingen door naar studies die gerelateerd zijn aan M&O. Pictio geeft de leerling een brede basiskennis mee, waardoor een betere doorstroming gerealiseerd wordt. M&O wordt hierdoor toegankelijk voor meer studenten.