Nieuwe lesbrieven M&O

Het vak M&O krijgt eveneens veel aandacht van Pictio. Het netwerk van bedrijfspartners die opereren in dit segment is royaal. Deze partners genereren boeiend, interessant en aantrekkelijk lesmateriaal. Het betreft onder meer:

  • Eetcafé de Peer
  • Master Solutions